Rozmowa z prezydentem elektem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego

„Obiecuję pracę dla rozwoju polskiej nefrologii i poprawy jakości życia polskich pacjentów” – powiedział w rozmowie z redakcją nerki.info prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association – ERA – EDTA) profesor Andrzej Więcek. Po raz pierwszy w historii tej prestiżowej instytucji, pokieruje nią osoba z Europy Środkowej. Profesor Andrzej Więcek jest autorem i współautorem ponad 600 prac naukowych, w tym publikowanych w prestiżowych czasopismach „New England Journal of Medicine” i „Lancet”. Jest też członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) i Polskiej Akademii Nauk (PAN), a ponadto doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. J. Semmelweisa w Budapeszcie. Poniżej wywiad z prezydentem elektem ERA – EDTA.

ERA_EDTA2012 Photo AWm

prof. Andrzej Więcek

Paweł Oses: Panie profesorze, proszę przyjąć gratulację w związku z wyborem na stanowisko prezydenta Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

prof. Andrzej Więcek: Bardzo serdecznie dziękuję. Rządy w Europejskim Towarzystwie Nefrologicznym obejmę pod koniec maja 2014 roku. Teraz jestem prezydentem elektem. Przygotowuję się intensywnie będąc sekretarzem i skarbnikiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Przechodzę płynnie te poszczególne szczeble, bo w ubiegłych latach byłem też przez dwie kadencje członkiem zarządu. Jeszcze raz dziękuję za gratulacje.

Mówiąc w największym skrócie, celem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego jest poprawa jakości życia pacjentów. W jaki sposób zamierza pan realizować ten cel?

ERA – EDTA jest organizacją o złożonej strukturze i bardzo dobrze zorganizowaną. W tym roku obchodziliśmy 50. rocznicę utworzenia Towarzystwa, mieliśmy też 50. kongres naukowy w Stambule. To już pół wieku bardzo intensywnej pracy i systematycznego rozwoju. Miałem możliwość śledzenia działalności Towarzystwa z bliska już od 1999 roku, kiedy po raz pierwszy zostałem członkiem zarządu. Z tej pozycji lepiej widać ten bardzo systematyczny rozwój. Mam wrażenie, że z pierwotnego celu, jakim było zjednoczenie nefrologów europejskich (początkowo tylko Europy Zachodniej) wokół konieczności poprawy jakości życia pacjentów, poprawy metod leczenia nerkozastępczego, Towarzystwo bardzo się zmieniło i ma bardzo wiele dodatkowych zadań, angażujących coraz więcej osób. Przede wszystkim poza poprawą jakości życia pacjentów stawiamy bardzo mocno na badania naukowe. I tak utworzyliśmy w ostatnich latach bardzo dobrze finansowane granty naukowe, które przyznawane są na drodze konkursów koordynowanych przez Naukowy Komitet Doradczy (Scientific Advisory Board – SAB). Obecnie realizujemy 5 dużych grantów, na które przeznaczone są środki wartości kilku milionów euro. Utworzyliśmy również bardzo duży program kształcenia młodych nefrologów, finansujemy wysyłanie młodych naukowców z krajów o mniejszym budżecie przeznaczonym na naukę i ochronę zdrowia, do krajów bogatszych i bardziej rozwiniętych w tych zakresach. Są to zarówno krótsze półroczne pobyty, jak i nawet dwuletnie. Utworzyliśmy również ostatnio tzw. Platformę Młodych Nefrologów (Young Nephrologists’ Platform – YNP), która ma integrować pokolenie młodych nefrologów (do 40 roku życia), i rozpoznać tych najzdolniejszych, którzy w przyszłości mogą zostać liderami europejskiej nefrologii. Wreszcie organizujemy każdego roku ponad 30 kursów w różnych krajach Europy, które są albo monotematyczne, albo obejmują przekrój całej nefrologii. Ponadto utworzyliśmy w ostatnich latach 6 tzw. grup roboczych, które skupiają członków naszego Towarzystwa zainteresowanych poszczególnymi zagadnieniami w dziedzinie nefrologii.  Mamy w swoich strukturach ośrodek w Amsterdamie zajmujący się epidemiologią chorób nerek i analizą metod ich leczenia (ERA-EDTA Registry), oraz grupę znakomitych przedstawicieli naszego Towarzystwa (obejmuje ona również przedstawiciela pacjentów) zajmującą się opracowywaniem zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w chorobach nerek (European Renal Best Practice – ERBP). Jak widać ten zakres działalności naszego Towarzystwa jest bardzo szeroki – od dobrze zorganizowanych badań naukowych, poprzez szkolenie podyplomowe,  przygotowywanie wytycznych, aż do inwestowania w rozwój młodych nefrologów. W realizacji tych szerokich celów staramy się współpracować z innymi towarzystwami. I tak ściśle współpracujemy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC), z Europejskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego (ESH), z Międzynarodowym Towarzystwem Nefrologicznym (ISN), oraz z Amerykańskim Towarzystwem Nefrologicznym (ASN). W ostatnim czasie nasza  działalność szkoleniowa jest prowadzona również w krajach pozaeuropejskich.  Afryka subsaharyjska jest w bardzo złej sytuacji jeśli chodzi o opiekę nefrologiczną – tam  w wielu krajach praktycznie nie ma jeszcze nefrologów. Dlatego wysyłamy tam naszych wykładowców, którzy posługują się językiem francuskim lub ciągle popularnym w tamtym regionie językiem portugalskim. Stworzyliśmy również instytucję, Committee for International Affairs (ComIA), która ma rozpoznawać potrzeby w krajach pozaeuropejskich. Dzięki ComIA rozpoczynamy aktualnie współpracę z takimi dużymi krajami jak Chiny, Indie oraz Brazylia.  Oczywiście w tych przypadkach ściśle współpracujemy z Międzynarodowym Towarzystwem Nefrologicznym.

Polska ma w Towarzystwie bardzo mocną pozycję. Pod względem liczby członków jesteśmy czwartym krajem. Jaki jest nasz wkład w pracę ERA – EDTA?

Jesteśmy przecież jednym z większych krajów europejskich, mamy wielu pełnoprawnych członków, którzy mają prawo głosowania, przez co mają oni istotny wpływ na wybór członków zarządu i do poszczególnych struktur naszego Towarzystwa. Przedstawiciele polskiej nefrologii są również często zapraszani jako wykładowcy na kongresach europejskich, czy też jako wykładowcy w kursach lub w ramach wyżej wymienionych grup roboczych. Polska posiada duży potencjał pod względem dobrze przygotowanej kadry nefrologicznej. Nie byliśmy jednak dotąd dostatecznie dostrzegani i reprezentowani w strukturach Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W przeszłości w Zarządzie Głównym ERA-EDTA zasiadali jedynie profesor Tadeusz Orłowski oraz profesor Franciszek Kokot. Bardzo rzadko w Zarządzie Głównym ERA-EDTA zasiadali również przedstawiciele innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach ta sytuacja zmieniła się na naszą korzyść i do Zarządu w poprzedniej kadencji został wybrany pan prof. Marian Klinger, a w ubiegłych latach także przedstawiciele z Czech, Rumunii, Węgier, Macedonii czy Turcji, którzy zastąpili dominujących w poprzednich latach pod względem liczebności przedstawicieli Hiszpanii, Francji lub Niemiec. Warto podkreślić, że kilka lat temu na mój wniosek ERA – EDTA istotnie obniżyła wysokość  składki członkowskiej dla krajów o niskim dochodzie, co pozwoliło znacznie zwiększyć liczbę członków Towarzystwa z naszego regionu Europy. Dodatkowo okazało się, że osoby które zostały wybrane do zarządu  zostały bardzo wysoko ocenione, wniosły wiele inicjatyw. Pokazaliśmy krok po kroku, że jesteśmy równorzędnymi partnerami dla reprezentantów krajów Europy Zachodniej. Europa Środkowo-Wschodnia ma już duży odsetek członków Towarzystwa, wydawało się więc logicznym, że po raz pierwszy w pięćdziesięcioletniej historii nasza część Europy zasłużyła, by jej reprezentant objął przewodnictwo nad całym Towarzystwem. Jest to również zwieńczeniem powolnego procesu docenienia wartości polskiej nefrologii na międzynarodowej arenie.

W jaki sposób kierowane przez pana Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne może poprawić sytuację polskich pacjentów?

Wydaje mi się, że istnieje tutaj wiele możliwości zarówno bezpośredniego jak i pośredniego wpływu ERA-EDTA na sytuację polskich pacjentów. I tak, chciałbym bardzo aby ERA-EDTA nawiązało ściślejszą współpracę z organizacjami polskich pacjentów, w tym zwłaszcza z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych (OSOD). Pośrednio udział polskich nefrologów w kursach szkolenia podyplomowego, wymianach naukowych oraz  corocznych kongresach z pewnością podnosi poziom opieki nefrologicznej w naszym kraju. Wreszcie opracowywane przez wymienione wcześniej ERBP zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób nerek ułatwiają polskim nefrologom postępowanie zgodne z najnowszym i najbardziej optymalnymi wytycznymi. Z pewnością to wszystko przyczyni się do przedłużenia i  poprawy jakości i życia naszych chorych
Korzystając z tej okazji powtórzę kolejny raz to, o czym mówiłem na forum Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego po ogłoszeniu faktu, że zostałem wybrany prezydentem elektem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – jednym z moich zadań będzie ułatwianie kontaktów międzynarodowych  przedstawicielom Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi o to, żeby jeszcze bardziej promować naszą nefrologię w europejskich strukturach. Nie ukrywam, że zależy mi szczególnie na zaangażowaniu młodych nefrologów z Polski i krajów sąsiadujących w działalność Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Gdzie będzie urzędował przyszły prezydent Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego?

ERA-EDTA posiada swoje główne biuro w Parmie we Włoszech, natomiast w Katowicach mam również – poza gabinetem kierownika Katedry i Kliniki – asystenta i biuro działające wyłącznie na potrzeby Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Pomimo, że jako  prezydent Europejskiego Tworzystwa Nefrologicznego będę musiał często odwiedzać siedzibę ERA-EDTA w Parmie, to poprzez pryzmat swojego biura w Katowicach chciałbym widzieć szczególnie wyraźnie potrzeby polskiej nefrologii a konsekwencją takiego działania ma być poprawa komfortu i długości życia polskich pacjentów.

Dziękuję za rozmowę.

1 komentarz do tego wpisuWylij komentarz
  1. Moze Pan Profesor moglby zaczac od zadbania aby w Polsce zostala zabrioniona reutilizacja dializatorow ?

90 pingback do tego wpisu
Dodaj komentarz

Muisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Wasze zdjęcia

Wasze filmy

Message from server: Gone. Check in YouTube if the id NerkiKropkaInfo belongs to a user. To locate the id of your user check the FAQ of the plugin.

Wszystko o dializach i chorobach nerek © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress